Support
www.worldspray.co.th
M 086-3148623 เก๋ โทร 02-349-4426-7 แฟ็กซ์ 02-349-4428
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Spray Fluxing / การสเปรย์ FLUX

worldspray@hotmail.com | 07-10-2557 | เปิดดู 1873 | ความคิดเห็น 1

 

Spray Fluxing / การสเปรย์ FLUX
Auto spray ROXGEN   หัวสเปรย์อัตโนมัติซึ่งมีความแม่นยำสูง สามารถปรับรูปแบบการสเปรย์ได้ทั้งการสเปรย์แบบ ม่านน้ำ (Flat Spray) และ แบบกลม (Round Spray ) ให้ละอองสเปรย์ที่เล็กและบางมาก ใช้ปริมาณของของเหลวในการสเปรย์ Fluxing น้อยมาก ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความสิ้นเปลืองในการใช้น้ำยาได้เป็นอย่างดี
                การใช้งานสามารถใช้ Regulateในการปรับความหนาแน่นของของเหลวได้
โดยหากปรับให้ pressure สูงขึ้นความละเอียดของของเหลวจะสูงขึ้นตามไปด้วย ในส่วนของ
ปริมาณของของเหลวสามารถปรับได้ที่ตัว Auto Spray : ROXGEN ได้ทันที

ความคิดเห็น

วันที่: 25-01-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 1 Pages: 1/1
guest
ชาญศักดิ์ ตงจิว
- Guest -

25/09/2019 12:56 Post : 25/09/2019 12:56

 สอบถามข้อมูล

Spray Fluxing

1) สามารถประยุกต์ใช้ในการพ่นกาวลาเท็กซ์ Viscosity 1,500 -2,000 cps ได้หรือไม่

2) ขอราคาต่อชิ้น

Quote

1
SPRAY NOZZLE,NOZZLE, spray nozzle
SPRAY NOZZLE 086-3148623เก๋
หัวฉีดน้ำ
SPRAY NOZZLE
NOZZLE , nozzle