Support
www.worldspray.co.th
T 02.3494426-7
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 Material of spray nozzle 

ตารางแสดงความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุที่ใช้ผลิตหัวสเปรย์และความเหมาะสมของของเหลวที่ใช้กับหัวฉีดน้ำแต่ละชนิด

 

 

 

ไม่พบ
SPRAY NOZZLE,NOZZLE, spray nozzle
SPRAY NOZZLE 
หัวฉีดน้ำ
SPRAY NOZZLE
NOZZLE , nozzle