Support
www.worldspray.co.th
T 02.3494426-7
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

       

       

Auto Spray Gun : ROXGEN

Auto spray

คือหัวสเปรย์น้ำที่มีการออกแบบโครงสร้างภายในให้ของเหลวและอากาศผสมผสานกันภายใน ทำให้ได้ละอองน้ำที่มีความละเอียดมากเป็นพิเศษ ( atomized spray) การทำให้เกิดละอองของของเหลวที่มีขนาดละอองที่เล็กมากทำได้จากการปรับแรงดันของอากาศหรือการปรับให้แรงดันของของเหลวต่ำลง มีผลทำให้อัตราการไหลของอากาศสูงกว่าอัตตราการไหลของของเหลว                                          

                                                        

                     Compact Automatic Spray Gun: SA-1 ,SA-2                        Middle Pressure Automatic Spray Gun                                          

                                                  

                       HVLP Middle Pressure

                       Automatic  Spray Gun                                                              XAR-11

                                                

                          Special High Performance

                          Automatic  Spray Gun                                                   Round pattern   spray gun    

                                                                    

 

 

จำนวนสินค้า: 3   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
AUTO : SPRAY ROXGEN: XA-11 AUTO : SPRAY ROXGEN: XA-11
เพิ่มเมื่อ: 27/06/2016
รายละเอียด: SPRAY ROXGEN: XA-11
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
AUTO : SPRAY ROXGEN : SA-1 AUTO : SPRAY ROXGEN : SA-1 AUTO : SPRAY ROXGEN : SA-1
เพิ่มเมื่อ: 30/01/2013
รายละเอียด: หัวสเปรย์อัตโนมัติเพื่องานที่ต้องการละอองละเอียด
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
AUTO : SPRAY ROXGEN : SA-2
เพิ่มเมื่อ: 23/11/2016
รายละเอียด: หัวสเปรย์น้ำละอองละเอียดปรับได้
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1
SPRAY NOZZLE,NOZZLE, spray nozzle
SPRAY NOZZLE 
หัวฉีดน้ำ
SPRAY NOZZLE
NOZZLE , nozzle